ARUNACHAL PRADESH EDUCATION OFFICIAL PORTAL
logo

Department of Education
Government of Arunachal Pradesh

Shri Pema Khandu
Hon'ble Chief Minister   Emblem

Shri Pasang Dorjee Sona
Hon'ble Education Minister   Emblem

Lt Gen Kaiwalya Trivikram Parnaik, PVSM, UYSM, YSM (Retd)
Hon'ble Governor Arunachal Pradesh

Shri Taba Tedir
Hon'ble Education Minister

Photo Gallery